Satelitný terminál Thuraya IP+ satellite terminal
Komplet vrátane štandardného príslušenstva

Śirokopásmový broadband satelitný terminál podporujúci štandardné data 444 Kbps a streaming 384 Kbps. Podporuje WiFi a obsahuje ethernet rozhranie.

Výrobca:
Thuraya
Obj. číslo:
AC2762200
-+

Satelitný terminál Thuraya IP+ satellite terminal
Komplet vrátane štandardného príslušenstva

Śirokopásmový broadband satelitný terminál podporujúci štandardné data 444 Kbps a streaming 384 Kbps. Podporuje WiFi a obsahuje ethernet rozhranie.

Thuraya IP+ Satellite Modem Package contains:
AC Mains Power Adapter (100 – 240V AC)
AC Mains power cable
Rechargeable Lithium Ion Battery pack
Ethernet cable (do not use cross-over cable)
User Guide

Thuraya IP+ satelitný broadband

Keď potrebujete vynikajúcu mobilitu bez akéhokoľvek kompromisu ohľadom konektivity, existuje len jedna voľba: satelitný terminál Thuraya IP+. Schopnosti vysokorýchlostného satelitného terminálu Thuraya IP+ umožňujú používateľom prístup k podnikovým sieťam, surfovať na internete, spojiť sa s kolegami, rodinou a priateľmi prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií, a využívať videokonferencie alebo chat prostredníctvom satelitného riešenia VoIP - kdekoľvek a kedykoľvek budete potrebovať konektivitu.

Podporuje WiFi a obsahuje ethernet rozhranie.

Najkompaktnejší a najľahší satelitný širokopásmový broadband terminál vo svojej triede, Thuraya IP+ prináša najvyššiu rýchlosť IP z terminálov jeho veľkosti. Thuraya IP+ je navrhnutý tak, aby podporoval širokú škálu kritických aplikácií. Vysoko prenosný Thuraya IP+ možno ľahko napríklad vybrať z batohu a vytvoriť širokopásmové pripojenie v priebehu niekoľkých sekúnd s využitím satelitnej siete Thuraya, ktorá zabezpečuje spoľahlivý prístup zo vzdialených miest.

Satelitný terminál Thuraya IP+ je ideálny pre kritické operácie v oblasti širokopásmových audiovizuálnych médií, obrany, telemedicíny a reakciách na katastrofy, a to najmä pre nasadenie v oblastiach, ktoré sú nedostatočne vykryté signálom pozemných - terrestrial sietí. V týchto prípadoch Thuraya IP+ zaisťuje prednostne satelitnú širokopásmovú broadband konektivitu vďaka svojej maximálnej prenosnosti a stálej pohotovosti - "always on".

Thuraya IP+ podporuje:

• Broadband širokopásmový internet prístup
• Email, web mail, web browsing
• Virtual Private Network (VPN)
• File transfer (FTP) prenos súborov
• Videokonferencie
• Video streaming
• Intranet, E-commerce


Váha: 1.4 kg (terminal vrátane batérie)
Rozmery: 216 mm x 216 mm x 45 mm
Dátové toky: Štandard 444 Kbps, Streaming 384 Kbps
Stupeň krytia: štandard IP55
Zhoda a certifikáty: CE, EMC 301 444, 301 489, IEC 60950
Životnosť batérie: do 36 hodín v stave pohotovosti

Pozrite si produktové video:Modifikované: 6. 1. 2017

Thuraya IP+ satellite broadband

When you need superior mobility with zero compromise on connectivity, there can only be one choice: Thuraya IP+. The high-speed IP capabilities of Thuraya IP+ enable users to access corporate networks, browse the internet, connect with colleagues, family and friends via email and social media, and hold video conferences or chat over satellite VoIP solutions wherever and whenever you need it.

Supports WiFi and includes ethernet connector.

The most compact, lightest satellite broadband terminal of its class, Thuraya IP+ delivers the fastest IP speeds from a terminal of its size. Thuraya IP+ is engineered to support a broad range of mission-critical applications. Highly portable, Thuraya IP+ can be easily deployed from backpack to broadband in a matter of seconds. Take advantage of Thuraya's satellite network which provides reliable access from remote locations.

Ideal for mission-critical operations in the broadcast media, defense, telemedicine and disaster response sectors, especially for deployment in areas are inadequately served by terrestrial networks, the Thuraya IP+ is the preferred satellite broadband solution due to its portability and ‘always on’ satellite mobile broadband access.

Thuraya IP+ supports:

• Broadband internet access
• Email, web mail, web browsing
• Virtual Private Network (VPN)
• File transfer (FTP)
• Videoconferencing
• Video streaming
• Intranet, E-commerce

• Standard IP, also known as Background IP or Variable Bit Rate (VBR) offers up to 444 Kbps receive speed and 202 Kbps transmit speed on a shared mode or best effort basis.
• Streaming IP, also known as Constant Bit Rate (CBR) offers dedicated data connectivity ranging from 16 Kbps to 256 Kbps

Weight: 1.4 kg (term & battery)
Size: 216 mm x 216 mm x 45 mm
Streaming IP: 384kbps
Standard IP: 444kbps
Ingress Protection: IP55 Standard
Compliances & Certifications: CE, EMC 301 444, 301 489, IEC 60950
Battery Life: Up to 36 hours' standby time

Watch the product video:
Modified: 6. 1. 2017