Oblasť vizuálna komunikácia (videokonferencie)

Súčasný trend jednoznačne smeruje k používaniu počítača a mobilného telefónu ako osobných multimediálnych komunikačných prostriedkov, ktoré spolu dokážu vzájomne komunikovať prostredníctvom rôznych infraštruktúr a sietí. V súčasnosti sú to najmä paketové siete Internet a privátne LAN siete, verejné pevné ISDN/ DSL, telekomunikačné siete GSM / UMTS, ale aj satelitné siete. V našej ponuke sú zariadenia, ktoré takúto vzájomnú multiprotokolárnu a multisieťovú komunikáciu umožňujú.

AVAYA / RADVISION rieši komunikáciu centrálne v sieti, nie iba na úrovni konečného užívateľa. Investície do vizuálnej komunikácie nie sú teda pre každého účastníka osobitne, ale centrálne pre všetkých multi účastníkov. Je nepodstatné odkiaľ pristupujete do konferenie - zo sálového zariadenia, z desktop počítača z mobilného telefónu, tabletu, zo satelitnej kancelárie.

Produktová rada SCOPIA poskytuje komplexné a výkonné vizuálne komunikačné riešenia umožňujúce rozšírenú hlasovú, datovú a vizuálnu komunikáciu. Ponúka infraštruktúru, mutipoint riešenia, koncové body pre sály/miestnosti alebo užívatelov, komplexný manažment systémov, scheduling/plánovanie konferencií, adresárové služby a integráciu s Microsoft prostredím, prípadne s iným prostredím.

Je komlexnou kombináciou hardware a software produktov založených na štandardoch, podporuje najvyššie HD rezolúcie dostupné v súčasnom videokonferenčnom svete. Poskytuje interoprabilitu a interkonektivitu so systémami iných výrobcov vrátane telepresence, sálových a desktop videkonferencií, telefónnych a mobilných spojení. Umožňuje vytvorenie komplexného vizuálneho sveta integrujúceho video, hlas, data do jediného riešenia, nezávislého od komunikačnej siete, vrátane IP, SIP, 3G, H.323, ISDN alebo IMS.

Pre bližšie informácie si pozrite AVAYA / RADVISION

Pozrite si video:Modifikované: 20. 1. 2017

Visual Communication Area (Videoconferencing)

Modified: 20. 1. 2017