Avaya Scopia Mobile Aplikácia

Avaya Scopia Mobile

Avaya Scopia Mobile aplikácia Vám umožní video, audio a H.239 spojenie s viac než 2 milónmi video konferenčných a telepresence systémov vo svete.

Efektívna videokonferencia z kadekoľvek.

Videokonferenciu môžte vyskúšať aj s nami - Videokonferencia

Prečítajte si informácie o AVAYA / RADVISION

Pozrite si video Scopia Mobile:Stiahnite si aplikáciu z:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modifikované: 20. 1. 2017

Avaya Scopia Mobile Application

Avaya Scopia Mobile

Avaya’s Scopia Mobile allows mobile users to connect with full video, audio and H.239 data collaboration to over 2 million installed standards-based video conferencing and telepresence systems worldwide.

Effective Video Conferencing from anywhere life takes you.

You can try videoconference with us - Videokonferencia

Read more info about AVAYA / RADVISION

Watch video Scopia Mobile:Download App from:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modified: 20. 1. 2017