Inmarsat IsatHub Voice AplikáciaAplikácia IsatHub Voice App umožňuje vášmu inteligentnému zariadeniu volať a posielať/prijímať SMS správy cez globálnu satelitnú sieť Inmarsat prostredníctvom vášho IsatHub terminálu.

IsatHub služba umožní vášmu smartfónu alebo tabletu hovory a služby pripojenia k internetu aj mimo pokrytia signálom celulárnymi alebo pozemnými sieťami.

Charakteristiky:
• Uspôsobená na použitie v termináloch IsatHub
• Prevzatie Zoznamu kontaktov a Obľúbených kontaktov z natívnych adresárov kontaktov daného zariadenia
• Nahrávanie hovorov
• Funkcie hlasitý odposluch, stlmenie zvuku, podržanie hovoru
• Zoznam histórie volaných a prijatých hovorov, neprijatých a volaných čísel
• Podpora SMS

Táto aplikácia je vhodná pre Inmarsat IsatHub iSavi Wideye

Pre ovládanie použite IsatHub Control

Stiahnite si Voice aplikáciu z:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modifikované: 9. 1. 2017

Inmarsat IsatHub Voice AppThis app is usefull for Inmarsat IsatHub iSavi Wideye

IsatHub Voice App enable your smart device to make calls and send/receive SMS over Inmarsat’s global satellite network using your IsatHub terminal.

The IsatHub service enable your smartphone or tablet to make calls and access internet service outside of cellular or fixed terrestrial coverage.

Features:
• Ready to use with IsatHub terminal
• Contact List and Contact Favorites leveraging the device’s native contact directory
• Call recording
• Speakerphone, mute and hold functions
• Call history with a list of received, missed and dialed calls
• SMS Support

To control your iSatHub from your smartphone use isathucontrolapp~

Download Voice App from:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modified: 9. 1. 2017