Novinky

14.01.2017 Vypustenie prvých 10ich satelitov novej generácie Iridium NEXT sa uskutočnilo 14.1.2017. Všetkých 10 satelitov bolo následne úspešne implementovaných. Vypustenie realizovala spoločnosť SpaceX raketou Falcon 9 z vojenskej základne Vandenberg v Kalifornii. SpaceX vynesie do vesmíru minimálne 70 nových satelitov v 7ich várkach. Iridium NEXT je unikátny telekomunikačný projekt Iridia v spolupráci s viacerými partnermi v hodnote 3mld USD ($3billion). Súčasná konštelácia satelitov bude nahradená postupne podľa plánu v roku 2018 novými. Celkovo bude na orbite vo vesmíre naďalej 66 satelitov plus 6 záložných a ďalších 9 rezervných na zemi (spolu 81). Platforma Certus poskytne nové prenosové rýchlosti od 22 Kbps do 1,4Mbps a veľa ďaľších možností.

Pozrite si Iridium NEXT video:01.01.2017 Thuraya predstavila nový predplatený Prepaid program Flexi pre Thuraya IP satelitný broadband. Flexi sa vyznačuje flexibilnosťou, vysokou dostupnosťou na celom území pokrytia satelitov Thuraya a poskytuje rýchlosť 444Kbps pre štandardné data, neobmedzuje služby ani priepustnosť. Pre službu je možné použiť satelitný terminál Thuraya IP+ .

15.12.2016 Novinka Thuraya XT-PRO DUAL je už dostupná v predaji! Tento satelitný telefón ako prvý na svete podporuje súčasne dve SIM - satelitnú a GSM.

14.12.2016 Spustili sme nové webové stránky. Dúfame že si stránky obľúbite a že čoskoro budeme v kontakte.

28.11.2016 Ku dňu 30.12.2016 Inmarsat ukončí služby Land and Martitime Inmarsat B, Government Land GAN, Government Land Mini-M, Maritime Mini-M. Doporučené náhrady sú Inmarsat BGAN, GSPC, prípadne Iridium Pilot.

Modifikované: 19. 1. 2017

News

14.01.2017 Today, January 14, 2017, marks a historic day in Iridium history – the first payload of ten Iridium NEXT satellites have been launched and deployed into low-Earth orbit (LEO) by our launch partner, SpaceX. This highly anticipated first launch took place at SpaceX’s west coast launch site at Vandenberg Air Force Base in California, at approximately 9:54:39 am PST.

Watch the Iridium NEXT video:01.01.2017 Thuraya launched new Prepaid program Flexi for Thuraya IP satellite broadband. Flexi features flexibility, high availibility on whole Thuraya satellites coverage and offer 444Kbps for standard data. No restriction for services or bandwidth. Uses Thuraya IP+ satellite terminal.

15.12.2016 New Thuraya XT-PRO DUAL is available for sale! This world's first satellite phone supports simultaneously two satellite SIMs - satellite and GSM.

14.12.2016 We launched new web pages. We hope you will enjoy our pages and soon we will be in touch.

28.11.2016 Effective 30.12.2016 Inmarsat ends services Land and Martitime Inmarsat B, Government Land GAN, Government Land Mini-M, Maritime Mini-M. Recommnded replacements are Inmarsat BGAN, GSPC, or Iridium Pilot.

Modified: 19. 1. 2017