IRIDIUM - skutočne globálna satelitná sieť

IRIDIUM

Existuje len jediná satelitná sieť skutočne pokrývajúca signálom celú planétu - a tou je práve Iridium. Ponúka hlasové aj datové služby, má jednoduché spoplatkovanie, nerozlišuje medzi volaniami na súši alebo mori. Pokiaľ cestujete po celom svete a chcete zariadenie pre čo najpohodlnejšie volanie, Iridium je jednoznačná voľba.

Úvodné informácie
Spoločnosť Iridium Communications Inc. je majiteľom a vlastníkom IRIDIUM satelitného systému, ktorý poskytuje privátne komunikačné služby (Personal Communications Service - PCS), alebo mobilné satelitné služby (Mobile Satellite Service - MSS), ktoré sú podporované globálne - na celej planéte vo forme rádiovej digitálnej komunikácie.

IRIDIUM poskytuje hlasové fónické služby (predplatené, paušálne), messaging - zasielanie správ (paging a SMS) a dátové služby pre užívateľov siete pomocou rozmerovo malých užívateľských terminálov - satelitných telefónov.

Dosah signálu siete IRIDIUM je na celej planéte, vrátane morí, pólov a akejkoľvek súše.Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .

Vybrané portfólio Iridium:
satelitné telefóny Iridium
satelitné komunikátory Iridium
satelitné terminály Iridium

Top produkty Iridium:
satelitný telefón Iridium 9575 Extreme
satelitný telefón Iridium 9555
satelitný komunikátor Iridium GO
satelitný terminál Iridium Pilot

Oficiálne stránky Iridium.ComIridium systém
IRIDIUM systém pozostáva z pozemnej a satelitnej infraštruktúry.

Pozemná terestriálna časť pozostáva z prístupových brán a technického vybavenia, ktoré zabezpečuje prepojenie medzi inými pozemnými sieťami (celulárne a PSTN siete) a koncovými satelitnými produktami. Satelitná časť pozostáva zo 66 stálych a 6 záložných LEO satelitov (low-eart orbital: nízkoorbitálne).

Iridium Systém je založený na princípe satelitov a rádiovej pozemnej komunikačnej siete, ktoré predstavujú robustnú sieť umožňujúcu hlasovú a dátovú komunikáciu z ľubovoľnej destinácie na planéte.

Iridium systém sa skladá z troch základných častí. 1. satelitná sieť, 2. pozemná sieť, 3. Iridium užívateľské produkty vrátane telefónov a pagerov. Systém poskytuje hlasové a dátové služby. Všetky hlasové a dátové volania - spojenia prebiehajú z užívateľského zariadenia priamo do vesmíru na prvý nabiehavajuci satelit. Satelit prevezme a odovzdá informácie na iný satelit, ktorý vykoná spojenie naspäť na zem na volanú užívateľskú stanicu. Ak je potrebné, použijú sa pozemné brány alebo pozemná infraštruktúra.

Pozemná a vesmírna sieť
Satelitná sieť pozostáva zo 66 činných vzájomne komunikujúcich satelitov rozdelených po 11 satelitov na 6 orbitálnych dráhach, pozemnej infraštruktúry.
Pozemná infraštruktúra pozostáva z Iridium brán, (slúžia na koordináciu a riadenie satelitov) a z pozemného rádiového prevodníka (Terrestrial Wireless Switch - zabezpečuje spojenie medzi pevnými a mobilnými sieťami pozemných operátorov a Iridium bránou).

Každý satelit má vlastnú inteligenciu, preto je možné v sieti Iridium komunikovať medzi iridium koncovými zariadeniami nezávysle na akeľkovek pozemnej sieti. Konštelácia satelitov na orbite Movie0

Okrem 66 stálych satelitov je na orbite ďalších 6 záložných satelitov. Stále - aktívne satelity sú zoradené do 6 polárnych plánov - dráh. Na jednej dráhe sa pohybuje 11 satelitov, ktoré majú funkciu telekomunikačného uzla. Movie1

6 záložných satelitov pohybujúcich sa na orbite sú pripravené nahradiť poškodené, alebo nefunkčné satelity. Táto konštelácia, celkovo 72 satelitov zabezpečí dlhú životnosť siete, ako aj skutočne globálne pokrytie celej planéty kdekoľvek. Movie2

Orbitálne dráhy satelitov sú v blízkosti pólov v nadmorskej výške 780 km (485 míľ). Každý satelit obehne planétu každých 100 minút a 28 sekúnd, čo predstavuje rýchlosť obehu 16 832 míľ za hodinu.

Každý satelit je prepojený (cross-link) so 4 ostatnými satelitmi
- dva satelity v tom istom orbitálnom pláne
- a dva v susednom pláne Movie3

Pozemná a vesmírna sieť
Jeden satelit kruhovou charakteristikou pokrýva plochu o veľkosti 4700 km. Toto pokrytie zabezpečuje 48 buniek na každý jeden satelit. Signál zo satelitov sa navzájom prekrýva, čím vzniká celosvetové globálne pokrytie. Movie4

Prekrývaním je možné zabezpečiť, aby práve aktívny (volajúci) satelitný telefón - užívateľ počas hovoru nestratil signál a jeho hovor sa neprerušil. Satelit, ktorý práve opúšťa polohu volajúceho odovzdá informácie a hovor nasledovnému satelitu bez toho, aby užívateľ túto skutočnosť zistil. Na animácií zelená bodka predstavuje volajúceho užívateľa, červenou farbou označené bunky satelitu zas znázorňujú preberanie hovoru. Movie5

V pozemnej časti pozostáva z segmentu a telefónnych brán riadiaci systém používaných na pripojenie do pozemného telefónneho systému. Systém riadenia segmentu je centrálny komponent pre správu systému Iridium.
Poskytuje globálnu prevádzkovú podporu a kontrolné služby pre družíc, poskytuje dáta pre satelitné sledovanie do brány, a vykoná kontroly ukončenie funkcie správ. Systém riadenia segmentu sa skladá z troch hlavných častí: štyroch kontrolných miest, na prevádzkovú podporu siete a satelitné siete Operation Center. Primárne prepojenie medzi Segment riadiaceho systému, satelitov, a brány je cez K-Band

Iridium brány
Brány ( Iridium Gateways) predstavujú terestriálnu infraštruktúru, poskytujú telefónne a messaging služby, čím sú podporované a zabezpečené funkcie siete.
Brány s Terrestrial Wirelles Switch zabezpečujú spojenie medzi vesmírnou časťou siete a ostatnými pozemnými telefónnymi sieťami. Brány taktiež zabezpečujú management užívateľov Iridium siete.
Taktiež poskytujú celej sieti funkciu manažmentu v zmysle obsluhy vlastných základných sieťových jednotiek a samotného prepojenia.


Technická špecifikácia - Vesmírna časť

Počet hlavných satelitov 66
Počet záložných satelitov 14
Počet orbitálnych dráh 6
Počet satelitov na jednej orbitálnej dráhe 11
Orbitálna výška 780km (LEO)
Orbitálna inklinácia 86.4 stupňov
Doba obletu satelitu 100 min 28 sek
Váha satelitu 700kg
Počet buniek 48 na satelit, 2150 celkom (68%)
Pokrytie satelitu priemer cca. 4700km
Úroveň signálu priemerne 16db pre hlas
Vynesenie satelitov.
• McDonnell Douglas Delta II,
• Krunichev Proton,
• China Great Wall LM 2C/SD

Frekvencie
Hlas a messaging L-Band (1616-1626.5 MHz)
Medzi satelitmi Ka-Band (23.18-23.38 GHz)
Downlink Ka-Band (19.4-19.6 GHz)
Uplink Ka-Band (29.1-29.3 GHz)

Signalizácia
IRIDIUM telefón FDMA/TDMA , QPSK
Pozemná infraštruktúra PCM, SS7-ISUP alebo MFCR2

Pôvodný koncept a návrh siete: Motorola Inc.


Modifikované: 21. 1. 2017

IRIDIUM - truly global satellite network

IRIDIUM - satellite network EN text

Modified: 21. 1. 2017