Iridium Mail & Web Aplikácia

Iridium Mail & Web App

Využívajúc globálnu svetovú satelitnú sieť Iridium Mail & Web je voľne stiahnuteĺná free aplikácia pre Android a Apple iOS zariadenia ktorá urýchli Váš email messaging a browsing v satelitnej sieti, pokiaĺ používate WiFi komunikátor Iridium GO! alebo Iridium AxcessPoint pre ručné telefóny 9575 Extreme alebo 9555.

Poskytuje:

• jednoduchú navigáciu pomocou ikon
• skicovaniea prezerania emailov offline
• konfigurovanie ve%lkosti emailu a foto príloh pre minimalizáciu dĺžky spojenia
• zoskupinovanie emailov do fronty čo je 15x rýchlejšie než browsovanie
• stiahnutie emailov z externých účtov
• blokovanie popup, odstránenie adds/reklám a pozadí
• kompresia browsovaných web stránok urýchli 3-5 násobne oproti nekompresovanému
• logovanie na Facebook a Twitter pre Vaše aktualizácie
• kompresia fotografií pre online zdielania
• prístup na predpovede počasia na 7dní pre rôzne lokácie


Stiahnite si aplikáciu z:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modifikované: 29. 11. 2016

Iridium Mail & Web App

Iridium Mail & Web App

Leveraging the world’s furthest reaching network, Iridium Mail & Web is a free application for Android and Apple iOS devices that accelerates email messaging and web browsing while connected to Iridium Wi-Fi solutions — allowing you to keep in touch with work, family and friends — anytime, anywhere.

Compatible with Iridium GO! and Iridium AxcessPoint, the app uses compression and network-based filters to deliver global capabilities otherwise not possible with standard apps designed for cellular and broadband networks.

Powerful features of Iridium Mail & Web include:
Easy icon navigation allows single-click access to features
Drafting and viewing emails offline
Configuring email size to minimize connection time
Queuing up emails to be sent up to 15x faster than web-based services
Retrieving emails from external accounts
Blocking pop ups, removing ads and background images
Compressing web pages for download speeds of 3-5x faster than uncompressed pages
Logging in to Facebook and Twitter to keep your network updated
Compressing and sending photos to share experiences online
Accessing weather forecasts for up to 7 days for various locations

Download App from:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modified: 29. 11. 2016