MOTOROLA - rádiostanice / vysielačky a ich infraštruktúra, širokopásmové spoje broadbandObojsmerná rádiová technológia je vhodná pre firmy po celom svete, spája ľudí všade tam, kde potrebujeme zrozumiteľné, rýchle a spoľahlivé komunikácie. MOTOTRBO poskytuje portfólio analógových a digitálnych obojsmerných vysielačiek, ktoré umožňujú ako hlasovú tak aj dátovú komunikáciu. Spája v sebe najlepšiu funkčnosť obojsmerného rádiového prenosu s najnovšou digitálnou technológiou zaisťujúcu okamžitú komunikáciu, jednoduché rozhodovanie a bezproblémovú koordináciu.

MOTOTRBO prináša všetky výhody PTT komunikácie na vytváranie neuveriteľne mocného nástroja, ktorý dáva produktivitu, účinnosť a bezpečnosť jazdy na úplne novú, vyššiu úroveň.

MOTOTRBO je skutočne nová generácia podnikových komunikácií.

Prenosné a mobilné vozidlové obojsmerné rádiostanice portfólia MOTOTRBO vám ponúkajú široký výber zariadení, od len jednoduchých hlasových po modely s bohatými funkciami hlasového a dátového rádia. Všetky bezproblémovo spolupracujú a poskytujú pokročilé funkcie, posilňujúce prvky bezpečnosti, produktivity a efektivity. S výnimočnou kvalitou hlasu a vynikajúcu použiteľnosťou produkty MOTOTRBO sa starajú o stálu konektivitu vašich pracovníkov.


Archív starších už nevyrábaných analógových rádiostaníc Motorola si môžte pozrieť na archívnych stránkach motorola.wrx.sk


Śirokopásmové spoje - broadband
Motorola CANOPY™. Ak ste provider, škola, rozsiahla spoločnosť a chcete rádiovo poskytovať služby svojim zákazníkom, partnerom (Point-to-MultiPoint) alebo ste organizácia, ktorá potrebuje riešiť prepojenie budov (Point-to-Point), alebo jednoducho potrebujete vyriešiť poslednú míľu "LastMile", máme pre Vás správne broadband riešenia.Modifikované: 4. 2. 2017

MOTOROLA - two-way radios and its infrastructure, broadband.Two-way radios are the go-to technology for companies around the world – connecting people wherever they need clear, instant and reliable communications. MOTOTRBO is a portfolio of analogue and digital two-way radios that enable voice and data communications. It combines the best of two-way radio functionality with the latest digital technology for instant communication, easy decision-making and seamless coordination.

MOTOTRBO brings all the benefits of push-to-talk communications in an incredibly powerful tool that takes productivity, efficiency and safety to a whole new level.

MOTOTRBO is truly the next generation of business communications.

The MOTOTRBO two-way radio portfolio offers you a wide choice of devices, from simple voice-only models to feature-rich voice and data radios. All work together seamlessly to deliver advanced features to enhance your safety, productivity and efficiency. With exceptional voice quality and outstanding usability, MOTOTRBO keeps your workforce connected.


You can see old already discontinued analogue Motorola two-way radios on archive pages motorola.wrx.sk


Wireless broadband
Motorola CANOPY™ . If you are provider, large scale company or looking for point-to-point or point-to-multipoint solutiions we do have right broadband solution for you.
Modified: 4. 2. 2017