Cobham EXPLORER smart AplikáciaTím Cobham SATCOM vydal Explorer aplikáciu "Connect" app pre Explorer 510 a Explorer 710 BGAN satelitné terminály. Prístupné sú na iTunes App Store a Google play. Aplikácia "Connect" je určená iba pre manažment Cobham Explorer 510 a Explorer 710 BGAN terminálov. Aplikácia ponúka monitoring a konfiguráciu nových terminálov modulu jadra Explorer a obsahuje vstavaný satelitný telefón pre volanie alebo prijímanie satelitných volaní cez terminál Explorer.

Hlavné menu EXPLORER Connect ponúka nasledujúce možnosti:

• Satelitný telefón : Použitie svojho smart telefónu alebo tabletu ako satelitný telefón, pre volanie a prijímanie hovorov prostredníctvom EXPLORER terminálu
• Terminal Access: Otvorenie webového rozhrania terminálu umožňuje jeho správu a konfiguráciu
• Pointing - Polohovanie : Aktivácia procesu umožňuje vidieť polohu a intenzitu signálu BGAN satelitov a podla nej ho správne natočiť
• Dashboard – prístrojová doska: Sledovanie stavov terminálu


Pozrite si video ako aplikácia pracuje:Dostupná aplikácia pre smarfóny:
Apple Store Apple Store
Google Play Google Play

Modifikované: 9. 1. 2017

Cobham EXPLORER Connect AppCobham’s SATCOM team has launched the Explorer “Connect” app for Explorer 510 and 710 BGAN satellite terminals. Available on the iTunes App Store and Google play, the “Connect” app is for the management of Explorer 510 and 710 BGAN terminals only. The app offers monitoring and configuration of the new core module Explorer terminals and includes a built-in satellite phone for making or receiving satellite calls over the Explorer terminal.

The EXPLORER Connect main menu offers the following options:

• Satellite Phone – Use your phone as a satellite phone to make and receive calls via the EXPLORER terminal
• Terminal Access – Open the terminal’s web interface for management and configuration
• Pointing – Activate the pointing process towards the BGAN satellite and see signal strength
• Dashboard – See the terminal status

Watch how the app works:Available application for smartphones:
Apple Store Apple Store
Google Play Google Play

Modified: 9. 1. 2017