Obchodné informácie

Dôležité obchodné informácie ako sídlo, IČO, DIČ IČ DPH, bankové spojenia a iné.

Sídlo a prevádzka spoločnosti:

WRX Slovakia s.r.o.
Slnečná 20
900 45 Malinovo

Identifikačné čísla:
IČO: 35780461
DIČ: 2020213096
IČ DPH: SK2020213096

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sro Vložka c. 20991/B

Náš výpis z obchodného registra na nájdete na stránkach OR SR

Spoločnosť je platcom DPH, potvrdenie nájdete na stránkach DR SR

Bankové účty:
Tatrabanka EUR 2623252799/1100 SK4811000000002623252799

Modifikované: 29. 11. 2016

Business details

Essential business information includes company registration id, VAT number, bank accounts deatils, etc.

Headquarters:

WRX Slovakia s.r.o.
Slnečná 20
900 45 Malinovo
Slovak Republic

IČO: 35780461 -- Company Registration Number
IČ DPH: SK2020213096 -- VAT Registration Number

Registration authority: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sro Vložka c. 20991/B

Registration document is available on OR SR pages.

Company is VAT registered subject, to see tax authority DR SR pages.

Bank accounts details:

Bank
Tatrabanka EUR 2623252799/1100 SK4811000000002623252799

Modified: 29. 11. 2016