GLOBALSTAR - satelitná sieť

GLOBALSTAR

Regionálna satelitná sieť, ktorá pozostáva so 40 nízkoorbitálnych (LEO) satelitov a 4 záložných. Satelitná sieť má dosah hlavne na pevninu a len časť morí, bez dosahu na oceány. Podobne ako pri Iridiu nie je nutné zariadenia zameriavať na satelit.

Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Globalstar
Pre presné špecifikácie pokrytia podľa programu nás kontaktujte, nakoľko zobrazená mapa na stránkach Globalstar je všeobecná.

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, dual GSM or AMPS or CDMA/Globalstar mode
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: handheld - mobilné, fixné - stacionárne

Oficiálne stránky Globalstar.Com

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .

Modifikované: 21. 1. 2017

GLOBALSTAR - satellite network

Globalstar - satellite network text

Modified: 21. 1. 2017

Default text