Inmarsat IsatHub Control AplikáciaTáto aplikácia je vhodná pre Inmarsat IsatHub iSavi Wideye

Aplikácia IsatHub umožňuje prepojenie vášho inteligentného zariadenia do globálnej satelitnej siete Inmarsat 3G prostredníctvom terminálu Inmarsat IsatHub iSavi Wideye a jeho ovládanie.

Aplikácia IsatHub – je v podstate inteligentná globálna pripojovacia služba, ktorá umožní, aby váš smartfón či tablet mal prístup na internet mimo vykrytia signálom celulárnych alebo pevných pozemných sietí.

Táto aplikácia vám poskytne:
• Podporu pri nastavovaní,
• Plnú kontrolu nad zdieľaným prístupom,
• Zviditeľnenie využívania dát, ktoré je užitočné ak viaceré zariadenia zdieľajú pripojenie prostredníctvom jednej aplikácie IsatHub

Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí:

• Ukazovateľ intenzity signálu a podpora pri zameriavaní na satelity
• Registrácia v sieti
• Manažovanie každého pripojeného zariadenia využívajúceho službu
• Prístup k počítadlám riadenia a využívania dát
• Indikátor stav batérie / AC
• Prednastavené voľby pre firewall
• Dve úrovne bezpečnostného zabezpečenia
• Filtrovanie MAC adries
• Kontrola hesla WiFi
• Varovanie pred prehrievaním terminálu
• Tlačidlo osobnej pomoci

Pre funkciu slúchadla pre Inmarsat IsatHub iSavi Wideye použite IsatHub Voice

Stiahnite si Control aplikáciu z:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modifikované: 9. 1. 2017

Inmarsat IsatHub Control AppThis app is usefull for Inmarsat IsatHub iSavi Wideye

IsatHub control app links your smart device to Inmarsat’s global 3G satellite network via a Wideye iSavi terminal.

IsatHub - A global smart device connectivity service that will enable your smart phone or tablet to access the internet outside of cellular or fixed terrestrial coverage.

This app will provide you with:
• set-up assistance,
• full control over shared access
• visibility of data usage which comes in useful as multiple devices can share one IsatHub connection

Other useful features include:

• Signal strength indicator with pointing assistance
• Network registration
• Manage each connected device with service
• Access controls and usage counters
• Battery / AC status indicator
• Firewall pre-set selections
• Two security levels
• MAC address filtering
• WiFi password control
• Terminal temperature warning
• Personal assistance button

For use your smartphone as telephone handset use IsatHub Voice

Download Control App from:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modified: 9. 1. 2017