Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL satellite phone
Thuraya XT-PRO DUAL vrátane príslušenstva (satelitný aj GSM)

Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL je outdorový IP55/IK05 robustný moderný súčasný duálny aj satelitný mod telefón s duálnymi SIM, SOS tlačidlom a spevneným veľkým farebným Gorilla displayom, podporujúci GmPRSR, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo. GmPRS d/u 60/15kbps. Fax a datové dial-up prenosy 9.6kbps.

Výrobca:
Thuraya
Obj. číslo:
AC3033300
1 779,24 € 1 482,70 €
-+

Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL satellite phone
Thuraya XT-PRO DUAL vrátane príslušenstva (satelitný aj GSM)

Hmotnosť0,168 kg

Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL je outdorový IP55/IK05 robustný moderný súčasný duálny aj satelitný mod telefón s duálnymi SIM, SOS tlačidlom a spevneným veľkým farebným Gorilla displayom, podporujúci GmPRSR, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo. GmPRS d/u 60/15kbps. Fax a datové dial-up prenosy 9.6kbps.

Obsah balenia:
Battery
Micro USB Travel Charger(incl. 4 adaptors for EU, UK, AUS, China)
Car charger
Stereo earphones
USB Data cable
Quick-start info sheet
User Guide in 14 languages
Support CD
Accessory Catalogue

Satelitný telefónThuraya XT-PRO DUAL

Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL je prvý telefón na svete pracujúci v duálnom móde, s dual-SIM, čím preklenuje medzeru medzi satelitom a pozemnými komunikáciami. Pomocou oboch, satelitnej SIM karty a GSM SIM karty, je možné sa nerušene presúvať z voľného priestranstva do vnútorných priestorov a naopak, so zachovaním konektivity, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Satelitný telefón Thuraya XT-PRO DUAL je určený pre náročnú prácu v sťažených podmienkach, odolný proti nárazu, vode a prachu, s odolným korpusom. XT-PRO DUAL tiež prichádza s pokročilými navigačnými funkciami cez GPS, Beidou, Glonass a Galileo pre najvyššiu flexibilitu vo všetkých regiónoch.

Bez ohľadu na to, kde sa používateľ telefónu nachádza a ako vzdialená je jeho poloha, Thuraya XT-PRO DUAL ho udrží v kontakte. Komplexná satelitná sieť Thuraya poskytuje spoľahlivú, jasnú a neprerušovanú komunikáciu vo viac než 160 krajinách po celej Európe, Afrike, Ázii a Austrálii. V GSM režime telefón podporuje väčšinu 2G / 3G frekvencií po celom svete.

Charakteristické vlastnosti:

• Duálny režim. dual SIM
Bezproblémová komunikácia v satelitnom a GSM režime. Thuraya XT-PRO DUAL je svetovo prvý telefón s duálnym režimom a duálnymi SIM kartami, pre ktoré má vyhradené dva sloty, čím zaisťuje úplnú flexibilitu a možnosť voľby.

• SAT a GSM "Always On"
S XT-PRO DUAL je možné volanie a prijímanie hovorov súčasne na oboch sieťach s unikátnymi SAT a GSM "Always On" funkciami.

• Pokročilé navigačné funkcie
XT-PRO DUAL umožňuje používateľovi vybrať si ním uprednostňovaný navigačný systém medzi GPS, Beidou, Glonass a Galileo pre najvyššiu flexibilitu vo všetkých regiónoch. Po získaní pozičných súradníc XT-PRO DUAL umožňuje poslať svoje súradníc na vopred definované číslo prostredníctvom SMS alebo e-mailu, na základe vopred nastavených časových intervaloch, prejdenej vzdialenosti alebo pohybu, mimo predvolieb GeoFence.

• Najvýkonnejšie batéria
XT-PRO DUAL je vybavený dlhotrvajúcou batériou, s dobou hovoru až 11 hodín a pohotovostným režimom až 100 hodín, čo umožňuje spoľahlivú komunikáciu po dlhšiu dobu, kedykoľvek je potrebná. Stavový indikátor dáva presné údaje v 1% intervaloch so zostávajúcim percentom výdrže batérie.

• Odolné sklo displeja Gorilla® zabraňujúce oslneniu
Tvrdené sklo vonkajšieho displeja je prispôsobené pre drsné podmienky a ponúka ľahkú čitateľnosť na priamom slnečnom svetle, bez ohľadu na to, aké sú svetelné podmienky. Display je 2.4 inch (6.1 cm) s tvrdeným sklom Gorilla Glass® s rezolúciou 320 x 240 pixelov.

• Vyhradené tlačidlo SOS
XT-PRO DUAL má vyhradené SOS tlačidlo, ktoré sa dá jednoducho použiť v prípade núdze. V prípade aj keď je telefón vypnutý, stačí stlačiť a podržať tlačidlo SOS po dobu troch sekúnd. Tým sa spustí handset (mikrofón a slúchadlo) a aktivujú sa služby tiesňového volania (a / alebo SMS) na prednastavené číslo.

• Robustná konštrukcia
XT-PRO DUAL je odolný proti vode, nárazovo a prachovo vzdorný, určený pre použitie v náročných podmienkach. Je podporovaný najrobustnejšou a výkonnou satelitnou sieťou Thuraya, ktorá je známa tým, že je najspoľahlivejšou satelitnou sieťou, s pokročilými omni-smerovými anténami. XT-Pro Dual zabezpečuje nepretržité signály pri chôdzi alebo pohybe, čím ponúka spôsobilosť walk-and-talk.

• Oznámenie prichádzajúceho hovoru v satelitnom režime
Funkcia upozornenia na správu pracuje v satelitnom režime, aj keď je satelitný signál príliš slabý pre príjem samotného hovoru. To je obzvlášť užitočné, keď sa telefón nachádza napríklad vo vrecku so zloženou anténou, čo umožňuje udržať si pripojenie po celú dobu.


Pozrite si produktové video:

Modifikované: 23. 12. 2016

Satellite phone Thuraya XT-PRO DUAL

The Thuraya XT-PRO DUAL is the world’s first dual-mode, dual-SIM phone, bridging the gap between satellite and terrestrial communications. By using both a satellite SIM card and a GSM SIM card, you can now move in and out of terrestrial coverage with ease, enjoying connectivity no matter where you are.

Highly ruggedised with a shockproof, water and dust resistant body, the XT-PRO DUAL also comes with advanced navigation capabilities through GPS, BeiDou, Glonass and Galileo for the highest flexibility in all regions.

No matter where you are or how remote your location, we keep you connected. Thuraya’s comprehensive satellite network provides reliable, clear and uninterrupted communications in more than 160 countries across Europe, Africa, Asia and Australia; and in GSM-mode the phone supports most 2G/3G frequencies across the world.

Features:

• Dual mode. Dual SIM
Communicate seamlessly in satellite and GSM mode: the world’s first phone to combine dual-mode and dual-SIM, the Thuraya XT-PRO DUAL has two SIM card slots for complete flexibility and choice.

• SAT and GSM “Always On”
Make and receive calls simultaneously on both networks with the XT-PRO DUAL’s unique SAT and GSM “Always On” function.

• Advanced navigation capabilities
Select your preferred navigation system and choose between GPS, BeiDou, Glonass and Galileo for the highest flexibility in all regions. Then use your XT-PRO DUAL to send your coordinates to pre-defined numbers via SMS or email, based on preset time intervals, distance travelled or movement beyond your preset geofence.

• Most powerful battery
Equipped with a long lasting battery, the XT-PRO DUAL has a talk-time of up to 11 hours and a standby time of up to 100 hours, enabling reliable communications whenever you need them across an extended period. The status indicator gives you accurate readings with the remaining battery percentage indicated in 1% intervals.

• Glare resistant Gorilla® glass display
Toughened glass for harsh conditions and a customized outdoor display delivers easy readability in direct sunlight, no matter how bright the conditions are. The Thuraya XT-PRO DUAL has a 2.4 inch (6.1 cm) hardened Gorilla Glass® display with 320 x 240 pixels.

• Dedicated SOS button
The XT-PRO DUAL has a dedicated SOS button, which is easy to use in times of distress. Even when the phone is switched off, simply press and hold the SOS button for three seconds. This starts the handset and triggers the emergency service call (and/or SMS) to any pre-programmed number.

• Rugged design
The XT-PRO DUAL is water and dust resistant as well as shockproof to withstand harsh environments. Supported by the most robust and powerful satellite network, Thuraya’s system is renowned for having the most reliable satellite network, and the advanced omni-directional antenna of the XT-PRO DUAL ensures uninterrupted signals when walking or moving, offering full walk-and-talk capability.

• Incoming call notifications in satellite mode
The call notification function operates in satellite mode even if your satellite signal is too weak to receive the call itself. This is particularly useful when your phone is in your pocket with the antenna stowed, keeping you connected at all times.

Watch the product video:Modified: 23. 12. 2016

Súvisiace produkty