THURAYA - satelitná sieť

THURAYA

Regionálna satelitná sieť s dosahom do 162 krajín vrátane Európy, Afriky, Ázie a Austrálie. Pozostáva z troch aktívnych GEO stacionárnych satelitov.

Mapa pokrytia je dostupná priamo na stránkach Thuraya

Služby: hlasové, dátové - direct internet, email, fax, SMS, WAP, ThurayaBroadband, Thuraya GmPRS, dual GSM/Thuraya mode
Poplatky: mesačný program Postpaid, predplatené služby Prepaid
Produkty: handhled - mobilné, satelitné telefóny XT-LITE, XT-PRO, XT-PRO DUAL, mobilná kancelária Thuraya IP+, fixné - stacionárne.

Pre zobrazenie produktov kliknite na Portfolio .

Vybrané portfólio Thuraya:
satelitné telefóny Thuraya
satelitné komunikátory Thuraya
satelitné terminály Thuraya

Top produkty Thuraya:
satelitný telefón XT-PRO DUAL
satelitný telefón XT-PRO
satelitný telefón XT-LITE
satelitný komunikátor SatSleeve+ (Plus)
satelitný komunikátor SatSleeve Hotspot
satelitný terminál Thuraya IP+


Oficiálne stránky Thuraya.Com


Pozrite si video popisujúce sieť:

Profil Thuraya

Thuraya ponúka cenovo prístupné na satelitné služby skoro tretine obyvateľstva Zeme. Prostredníctvom dynamických satelitných telefónov s duálnym módom a výrobkom, Thuraya zvyšuje slobodu pohybu a prepojiteľnosť. Jedna miliarda regionálnych mobilných spojení cez satelitný systém GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) Thuraya, pomáha vyhovieť potrebám pre cenovo prijateľné, vysokokvalitné mobilné telefonické služby v mestských jadrách tak ako aj vo vzdialených obciach. Mapa pokrytia Thuraya je dostupná priamo na stránkach Thuraya.

Vďaka partnerstvu s poprednými národnými pozemnými telekomunikačnými a mobilnými telekomunikačnými spoločnosťami, Thuraya poskytuje „obálku" pokrytia viac ako 110 krajín v Európe, severnej a centrálnej Afrike a veľkej časti južnej Afriky, Stredný východ, centrálnu a južnú Áziu, teda oblasť s približne 2,3 miliardami obyvateľov.

Predplatitelia môžu mať prístup k mobilnému satelitnému systému Thuraya prostredníctvom servis providerov, ktorí sú tiež celoštátnymi GSM sieťovými spoločnosťami, alebo aj prostredníctvom lokálnych telekomunikačných operátorov.

Pre slovenských používateľov je zaujímavá informácia, že v telefónoch Thuraya je možné použiť okrem Thuraya SIM kariet aj paušálne SIM karty mobilných operátorov Orange Slovensko a Telekom.

Thuraya faktický dopĺňa celoštátne GSM siete, dovoľujúc predplatiteľom zostávať v spojení so svojimi celoštátnymi mobilnými sieťami, ak sú predplatitelia mimo ich dosahu. Dostupnosť Thuraya satelitného systému im to kedykoľvek umožní.

Thuraya ponúka satelitnú, celulárnu (GSM) službu a systém pre určovanie polohy (GPS) v jedinom mobilnom telefóne pracujúcom v duálom móde, ktorý je ľahký, elegantný s nenáročným používaním. Dynamický telefón poskytuje hlas, dáta, fax a SMS.

Spoločnosť Thuraya bola založená v UAE (United Arab Emirates) v roku 1977 konzorciom popredných národných telekomunikačných operátorov a medzinárodných finančných inštitúcii. Projekt „na kľúč" bol budovaný americkým satelitným výrobcom Boeing Satellite Systems, predtým Hughes.

Satelit Thuraya 1 bol úspešne vypustený 21.októbra 2000 na palube rakety Sea Launch Zenit - 3SL nad rovník v strede Tichého oceána. Vypustenie bolo zaznamenané ako úspech, pretože šlo o prvý satelit iniciovaný zo Stredného Východu a tiež satelit bol najťažší dovtedy vypustený.

Druhý satelit Thuraya 2 bol vypustený 10. júna 2003. Bol vynesený na geostacionárnu obežnú dráhu tak isto raketou Sea Launch, ako prvý satelit spoločnosti Thuraya. Satelit bol navrhnutý s dobou životnosti 12 - 15 rokov, je umiestnený na geostacionárnom orbite 44 stupňov východnej dĺžky naklonený 6 stupňov, vo výške 35,786 km nad Zemou.

Tretí satelit postavený Boeing Satellite Systems bol vzpustený v januári 2008. Tretí satelit spoločnosti Thuraya rozšíril kapacitu systému a pokryje ďalšie oblasti.

Primárna pozemná stanica slúžiaca aj ako brána (gateway) v Shariah v UAE, obsluhuje celú oblasť pokrytú signálom satelitov Thuraya. Spoločnosť plánuje zriadenie ďalších gateway v iných lokalitách ak to bude potrebné.

Vysoký stupeň flexibility a pohodlia od spoločnosti Thuraya mení životné cesty ľudí a ich prácu, ich každodenný spôsob života a dáva im možnosť kontaktu so zákazníkmi, rodinou a priateľmi.

Modifikované: 21. 1. 2017

THURAYA - satellite network

Thuraya - satellite network text

Modified: 21. 1. 2017