Iridium GO!® Aplikácia

Iridium GO!® App

Pracujúci na globálnej svetovej satelitnej sieti komunikátor Iridium GO!® dramaticky rozširuje možnosti smartfónu, laptopu, alebo tabletu vztvorením satelitného WiFi hotspotu hocikde na planéte.

Pre prístup k unikátnym službám musíte mať nainštalovanú Iridium GO! aplikáciu, ktorá Vám s využitím smartfónu umožňuje:

• uskutočniť hlasové volania
• rýchlo zaslať GPS koordináty alebo stiahnuť správy
• konfigurovať Vaše nastavenia
• zaslať tweet na Twitter
• nastaviť WiFi prístupy
• nastaviť a aktivovať núdzové Emergency SOS

Použite tiež komplementárnu Iridium Mail & Web App

Iridium Mail & Web aplikácia poskytuje ďaľšie možnosti pre Iridium GO! vrátane:
• komprimovaný a optimalizovaný email a data prístup
• optimalizovaný transfer fotografií cez email, Facebook a Twitter
• podpora sociálnzch sietí


Stiahnite si aplikáciu z:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modifikované: 29. 11. 2016

Iridium GO!® App

Iridium GO!® App

Powered by the world's furthest reaching network, Iridium GO!® dramatically extends the capabilities of any smartphone, laptop or tablet by creating a satellite-backed Wi-Fi hotspot — anywhere on the planet.

To access the unique services offered by Iridium GO!, the free Iridium GO! application must be downloaded to your smartphone. Used in conjunction with the device, the application enables you to:

• Make voice calls
• Send quick GPS or check-in message
• Configure your settings
• Send Twitter posts
• Set-up Wi-Fi data calls
• Activate Emergency SOS

Use complementary Iridium Mail & Web App

The Iridium Mail & Web app also provides many value-add features for Iridium GO!, including:
• Compressed and optimized email and data access
• Photo transfer capabilities via email, Facebook and Twitter
• Social media support


Download App from:
App Store App Store
Google Play Google Play

Modified: 29. 11. 2016