Kontaktné informácie

Základné kontaktné informácie vrátane telefónnych čísiel a emailu.


Prevádzkáreň a poštová korešpondenčná adresa:

WRX Slovakia s.r.o.
Slnečná 20
900 45 Malinovo
Slovensko

Prosím vždy nás kontaktujte pred Vašou osobnou návštevou predom. Ďakujeme.

Pre popis ako nás nájsť kliknite location alebo Google maps .

Základné možnosti kontaktovania:

Telefón: (+421) 2 45646256
Videokonferencia: (+421) 2 45646257
Fax: (+421) 2 45646258
Mobil: (+421) 903 257222
Office (nie/no SMS): (+421) 903 639222

E-Mail: info@wrx.sk

Rozšírené možnosti kontaktovania:
Videokonferencia, Instant messaging Skype a Facebook.

Pre účely testovania alebo ušetrenia poplatkov našich zákazníkov:
Iridium: +8816-310-10500


Pre obchodné informácie o našej spoločnosti kliknite na business.


Externé konatktné a informačné linky na nás:
Malinovo.Sk , T-Mobile.Sk , Aktuality.Sk , Azet.Sk, Centrum.Sk , Edb.Sk , FirmyVBratislave.Sk , ZlateStranky.Sk , Zoznam.Sk

Modifikované: 17. 12. 2016

Contact information

Essential contact information includes telephone numbers and email.


Our Office "Ship To" and all mail and post correspondence address:

WRX Slovakia Limited
Slnečná 20
900 45 Malinovo
Slovak Republic

We are located very close to Bratislava whcih is Slovak capital city, located about 60kms from Vienna, Austria.

Please always contact us prior your visit.

How to find us you might clicklocation or Google maps .

Essential contacts:

Telephone: (+421) 2 45646256
Videoconference: (+421) 2 45646257
Facsimile: (+421) 2 45646258
Mobile: (+421) 903 257222
Office (nie/no SMS): (+421) 903 639222
E-Mail: info@wrx.sk

Extended contact possibilities:
Instant messaging and Skype.

Alternatively for test issues of our clients:
Iridium: +8816-310-10500

For our business details click business.


External contact and info links to us:
Business.Google..Com , FacebookPage.Com , Zonith.Com

Modified: 17. 12. 2016