Archív starších web stránok

Naša spoločnosť publikovala svoju prvú web stránku v roku 1996.

Pre spätné informácie o starších produktoch sú naďalej v činnosti nižšie uvedené stránky na doménach tretej úrovne. Linky v nich však môžu byť rozbité.

Pre aktuálne informácie vždy používajte aktuálne stránky www.wrx.sk


Satelitná sieť IRIDIUM - archív 1996-2005.
iridium.wrx.sk


Motorola rádiostanice a vysielačky - archív 1990-2005.
motorola.wrx.sk

Commercial Series
Prenosné: CP040, CP140, CP160, CP180
Vozidlové: CM140, CM160, CM340, CM360

Professional Series
Prenosné: GP320, GP140, GP340, GP344, GP640, GP644, GP360, GP380, GP388, GP680, GP688, GP1280
Vozidlové: GM140, GM340, GM640, GM160, GM360, GM660, GM380, GM1280

P Series
Prenosné: P020, P040

PMR Series
Prenosné: XTN446, CLS446


Tait rádiostanice a vysielačky - archív 2000-2004.
tait.wrx.sk


Stránky spoločnosti WRX Slovakia - archív 1990-2005.
www3.wrx.sk


Download server WRX Slovakia - archív 2001-2005.
download.wrx.sk

Modifikované: 19. 12. 2016

Archive of web pages

We publish our pages since 1996. By clicking on Slovak flag tab you can see our archive pages description, however most of the archive pages are in Slovak only.

For actual information please alway use actual www.wrx.sk

Modified: 19. 12. 2016