Akcia Satelitný komunikátor Iridium 9560 GO ! satellite communicator
Iridium 9560 GO! štandardné bundle s úplným príslušenstvom

Satelitný komunikátor Iridium GO s podporou WiFi a iPhone/iPad/Andorid mobilných zariadení. Smartfón potom slúži ako externé slúchadlo a komunikátor s WiFi datovou konektivitou na GO. Podpora 5ich zariadení vrátane laptopov.

Výrobca:
Iridium
Obj. číslo:
AG2785800
1 209,00 € 1 007,50 €
-+

Satelitný komunikátor Iridium 9560 GO ! satellite communicator
Iridium 9560 GO! štandardné bundle s úplným príslušenstvom

Satelitný komunikátor Iridium GO s podporou WiFi a iPhone/iPad/Andorid mobilných zariadení. Smartfón potom slúži ako externé slúchadlo a komunikátor s WiFi datovou konektivitou na GO. Podpora 5ich zariadení vrátane laptopov.

Balenie obsahuje: Iridium GO, internú meniteľnú 3600mAh batériu, AC medzinárodnú nabíjačku so 4 koncovkami, DC autonabíjačku, micro USB kábel, plastový ochranný obal. Možnosť prikúpenia náhradných batérií, adaptéru pre externú anténu a ďaľšieho príslušenstva.

Satelitný komunikátor Iridium GO! : Globálny celosvetový satelitný prístup pre smartfóny.

Iridium GO! ™ satelitný komunikátor vytvára vôbec prvé globálne spoľahlivé pripojenie pre hlasovú a dátovú komunikáciu na vašom smartóne alebo až pre 5 mobilných zariadení. Ste pripojený a v kontakte, nech ste kdekoľvek a kedykoľvek budete potrebovať, so zariadeniami na ktoré sa spoliehate každý deň. Irídium GO! využíva služby satelitnej siete Iridium.

Irídium GO! ™ je niečo čo svet ešte nevidel. Používa spoľahlivú celosvetovú satelitnú sieť, je kompaktný, robustný a táto prenosná jednotka vytvára vôbec prvé globálne spoľahlivé pripojenie pre hlasovú a dátovú komunikáciu pre až 5 zariadení ako chytré smart telefóny, notebooky alebo tablety.

Bez ohľadu na to kde ste na planéte, Iridium GO! je zjednodušenou globálnu hlasovou a datovou komunikáciu pre užívateľov alebo použite :
Piloti, jachtári, šoféri
Dobrodruhovia a prieskumníci
Vzdialení obyvatelia alebo rekreanti
Stavy núdze a záchranári
Obchodných cestujúcich
Globálne podnikanie
Vedenie a diplomati
Zahraničné misie
Vládne a mimovládne organizácie
Vojenské operácie
Aplikácie M2M
Každý, kto je mimo dosah mobilnej siete

Jednoducho odklopte integrovanú anténu a tento prístroj napájaný z batérie sa pripojí rýchlo a automaticky do siete Iridium LEO a vie vytvoriť kdekoľvek Wi-Fi hotspot v okruhu približne 30,5 m (100 stôp).

Univerzálny
Irídium GO! podporuje rozšírenú komunikáciu, vrátane:
Hlasové hovory
Prístup k emailu
Aplikácie optimalizované pre satelitné spojenie
Sociálna sieť - Facebook a Twitter
Zdieľanie fotografií
SMS obojsmerná
Sledovanie GPS - tracking
SOS upozornenia

Mobilný
Irídium GO! je dostatočne malý, aby sa zmestili do vrecka, a - rovnako ako ostatné Iridium zariadenia - dostatočne odolný, aby vydržal dážď, piesok, alebo prach a drsnejšie zaobchádzanie (samozrejme v medziach). To sa dá ľahko: je nesený alebo uložený v batohu, alebo namontovaný do vozidiel, lietadiel a lodí pre mobilné aplikácie

Inovačný
Kombinácia toho najlepšieho, čo satelitné a mobilné telefóny ponúkajú, Iridium GO! je prvý z celej novej kategórie pre pripojenie osobných zariadení so satelitnými. Je to tiež silná vývojová platforma pre Iridium partnerov pri tvorbe aplikácií.

Cenovo dostupný
Kompatibilný s operačnými systémami Mac OS® a Android ™. Pre Irídium GO! existujú špecializované datové tarify, ktoré udržujú hlasové a dátové náklady primerané.

Využíva a rozširuje vaše existujúce dôveryhodné zariadenia. Umožňuje pripojenia, ktoré môžu byť zdieľané medzi viacerými užívateľmi a eliminuje poplatky za roaming.

Pozrite si produktové video:Pozrite si inštruktážne video:
Dostupné aplikácie pre smartfóny:
Iridium GO!® App Iridium GO!® App
Iridium Mail & Web App Iridium Mail & Web App

Modifikované: 23. 12. 2016

Satellite communicator Iridium GO! : Global On-Line Smartphone Access.

Iridium GO!™ satellite communicator creates the first ever reliable global connection for voice and data communications on your smartphone or up to 5 mobile devices. No roaming charges. Just connected and in touch wherever you are, whenever you need, with the devices you rely on everyday. The Iridium GO! utilises the Iridium satellite network.

Iridium GO!™ is unlike anything the world has seen before. Powered by the world's furthest reaching network, this compact, rugged and portable unit creates the first ever reliable global connection for voice and data communications on up to 5 smartphones, laptops or tablets.

No matter where you are on the planet, Iridium GO! simplifies global communications for:
Pilots, boaters and truckers
Adventurers and explorers
Remote residents and vacationers
Emergency and first responders
Global and business travellers
Global enterprise
Executives and diplomats
Foreign missions
Government and NGOs
Military operations
M2M applications
Anyone out of cellular range

Simply flip up the integrated antenna and the battery-powered unit connects quickly and automatically to the Iridium LEO satellite constellation to create an anywhere Wi-Fi hotspot within approximately a 30.5-meter (100 foot) radius.

Versatile
Iridium GO! supports a full range of global communications, including: Voice calls
Email access
Applications
Social networking
Photo sharing
SMS two-way
GPS tracking
SOS alert

Mobile
Iridium GO! is small enough to fit in your pocket and — like other Iridium devices — tough enough to withstand rain, sand, dust and rough use. It can easily be: Carried or stowed in your backpack, or
Mounted in vehicles, aircraft and boats for mobile applications

Innovative
Combining the best that both satellite and cellular phones offer, Iridium GO! is the first in a whole new category of personal satellite connectivity devices. It is also a powerful development platform optimised for Iridium partners to build applications.

Affordable
Compatible with Apple® and Android™ operating systems and supported by affordable plans that keep voice and data costs reasonable, Iridium GO!:

Leverages and extends your existing trusted devices,
Allows connections to be shared among multiple users, and eliminates roaming charges.

Watch the product video:Watch instructional video:
Available applications for smartphones:
Iridium GO!® App Iridium GO!® App
Iridium Mail & Web App Iridium Mail & Web App

Modified: 23. 12. 2016

Prílohy na stiahnutie

Brožúra EN
Iridium_GO_Brochure.pdf
Rýchla príručka EN
Iridium_GO_QuickStartGuide.pdf