Satelitný komunikátor Inmarsat IsatHub iSavi Wideye satellite communicator
Inmarsat IsatHub iSavi Wideye s úplným príslušenstvom

Satelitný komunikátor Inmarsat IsatHub iSavi Wideye pre IsatHub ponúka vyššiu rýchlosť prenosu dát ako niektoré z ekvivalentných mobilných satelitných služieb; so štandardnými dátami IP až 240/384 kbps (odosielanie / príjem). Wideye iSavi je prvý terminál dostupný pre IsatHub.

Obj. číslo:
AG2793900
-+

Satelitný komunikátor Inmarsat IsatHub iSavi Wideye satellite communicator
Inmarsat IsatHub iSavi Wideye s úplným príslušenstvom

Satelitný komunikátor Inmarsat IsatHub iSavi Wideye pre IsatHub ponúka vyššiu rýchlosť prenosu dát ako niektoré z ekvivalentných mobilných satelitných služieb; so štandardnými dátami IP až 240/384 kbps (odosielanie / príjem). Wideye iSavi je prvý terminál dostupný pre IsatHub.

Balenie IsatHub iSavi Wideye Terminal obsahuje nasledovné príslušenstvo:
Standard Battery
AC Charger with Power Cord (1.5m) with
Universal Plugs: 2-pin Euro-Type, 2-pin US-Type, 3-pin UK-Type, 3-pin Australia-Type
USB cable ("A" -to- micro)
Quick Start Guide in 8 Languages
USB Memory Stick with User Manual

Inmarsat IsatHub Wideye iSavi: Globálny vysokorýchlostný satelitný prístup pre smartfóny

IsatHub umožňuje užívateľom používať svoje vlastné smartfóny a tablety pre satelitné spojenie pre hlas a rýchle dátové komunikácie, defakto kdekoľvek na svete. IsatHub Wideye iSavi využíva satelitnú sieť Inmarsat.

IsatHub ponúka vyššiu rýchlosť prenosu dát ako niektoré z ekvivalentných mobilných satelitných služieb; so štandardnými dátami IP až 240/384 kbps (odosielanie / príjem). Wideye iSavi je prvý terminál navrhnutý pre pripojenie sa k službe Inmarsat IsatHub a umožňuje používateľom prístup k sieti na viacerých zariadeniach súčasne, čo je relevantné ak ste mimo GSM pokrytia.

IsatHub pracuje cez Inmarsat-4 (I-4) satelitnú infraštruktúru celosvetového rozsahu, s výnimkou pokrytia extrémnych polárnych oblastiach, a pri priemernej dostupnosti 99,9 percent. Táto služba je prístupná cez riadiace a hlasové aplikácie smartfónu alebo tabletu. Tieto aplikácie sa pripoja k sieti I-4 cez satelitný terminál, ktorý je schválený pre sieť Inmarsat.

Terminál Wideye iSavi výrobcu AddValue, je prvý terminál pre prístup k Inmarsat službe IsatHub, hoci je možné ho aktivovať aj pre službu BGAN ale bez streamingu.

Wideye iSavi je ľahký, ľahko prenosný a je navrhnutý pre rýchle a jednoduché nastavenie bez technických znalostí alebo školení, čo vám umožní vytvoriť on-line spojenie s IsatHub v priebehu niekoľkých sekúnd.

Terminál má WiFi s dosahom okolo 30m a viac pripojených zariadení môže súčasne zdieľať satelitné pripojenie.

Zariadenia sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, batériu je možné nabíjať priamo zo siete alebo voliteľnej solárnej nabíjačky.

Pre ovládanie použite aplikáciu IsatHub Control , pre funkcionalitu o.i. slúchadla použite IsatHub Voice

Pozrite si produktové video:

Modifikované: 11. 1. 2017

Inmarsat IsatHub Wideye iSavi: Global On-Line Smartphone Access

The IsatHub allows users to use their own smartphone and tablet to connect via satellite for voice and fast data communication anywhere in the world.
IsatHub Wideye iSavi utilises the Inmarsat satellite network.

IsatHub features a higher data rate than any of the equivalent mobile satellite services; with standard IP data of up to 240/384 kbps (send/receive). The Wideye iSavi is the first terminal designed to connect to the Inmarsat IsatHub service and allows users access to the network across multiple devices when outside of GSM coverage.

IsatHub operates over the Inmarsat-4 (I-4) satellite and ground network, which operates globally, except for extreme polar regions, at an average availability of 99.9 per cent. The service is accessed via a control and voice app downloaded onto a smartphone or tablet. These apps connect to the I-4 network via a satellite terminal that has been type approved to work over Inmarsat’s network.

The Wideye iSavi terminal from manufacturing partner AddValue, is the first terminal to access the IsatHub service, even it is possible to activate himn for BGAN but not supporting streaming.

Wideye iSavi is lightweight, highly portable and is quick and easy to set up with no technical expertise or training needed, enabling you to establish an online connection with IsatHub within minutes.

The terminal has a 30 metre WiFi range and multiple devices can share the same connection.

Power consumption is low and the battery can be recharged by mains or by solar power.

To control use IsatHub Control , for remote handset fuctionality use IsatHub Voice .

Watch the product video:


Modified: 11. 1. 2017